Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSE ANTONIO PÉREZ SIEIRA PESCA DE BAIXURA

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ALBERTO GONZÁLEZ PROL TRABALLADORES

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSÉ VIDAL GARCÍA MARISQUEO A FLOTE

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ALBERTO GONZÁLEZ PROL OUTROS
JOSÉ MANUEL VILAS NIETO OUTROS
JOSÉ FRANCISCO RUIZ VILAR OUTROS
ALEJANDRO TORRADO NÚÑEZ OUTROS
Mª MONTSERRAT GÓMEZ DASILVA OUTROS

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ PARADA PESCA DE BAIXURA
VICTOR MANUEL DÍAZ FERNÁNDEZ PESCA DE BAIXURA
JOSÉ VIDAL GARCÍA MARISQUEO A FLOTE
ANDRES MARTÍNEZ RIVAS MARISQUEO A FLOTE
RAMÓN JAVIER LOJO EIROA MARISQUEO A FLOTE

Xunta Xeral: Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSÉ FRANCISCO RUIZ VILAR OUTROS
JOSÉ RAMÓN SIEIRA LARANGA OUTROS
ALBERTO SIEIRA SAMPEDRO OUTROS
ALEJANDRO TORRADO NÚÑEZ OUTROS
Mª MONTSERRAT CELA PÉREZ OUTROS
JUAN LUIS MILLAN SUÁREZ OUTROS
ÁLVARO PARADA SAMPEDRO OUTROS
Mª MONTSERRAT GÓMEZ DASILVA OUTROS
ALBERTO GONZÁLEZ PROL OUTROS
Mª DEL CARMEN LUSTRES NEGREIRA OUTROS
JOSÉ MANUEL VILAS NIETO OUTROS
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ OUTROS

Xunta Xeral: Colectivo empresarios

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ PARADA PESCA DE BAIXURA
VICTOR MANUEL DIAZ FERNÁNDEZ PESCA DE BAIXURA
JOSÉ ANTONIO NUÑEZ MARIÑO PESCA DE BAIXURA
JUAN MANUEL RIVAS VIDAL PESCA DE BAIXURA
JOSÉ VIDAL GARCÍA MARISQUEO A FLOTE
RAMÓN JAVIER LOJO EIROA MARISQUEO A FLOTE
JOSÉ ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ MARISQUEO A FLOTE
ANDRÉS MARTÍNEZ RIVAS MARISQUEO A FLOTE
JESÚS MANUEL PEGO SANTOS MARISQUEO A FLOTE
JOSÉ MANUEL HERMO LUSTRES MARISQUEO A FLOTE
JOSÉ MANUEL VILAS TOMÉ MARISQUEO A FLOTE
EMILIO SOLAR MILLÁN RECURSOS ESPECÍFICOS