Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
SANTIAGO SALGADO AMADO MARISQUEO DENDE EMBARCACION

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MARIA JESÚS LOPEZ IGLESIAS MARISQUEO A PÉ

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
FRANCISCO JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ ARMADOR DE ARTES MENORES

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
DOLORES CASAS DE BERNARDO MARISQUEO A PE
GONZALO DIAZ OROSA TRIPULANTES DE ARTES MENORES

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSE R. SANJUAN DOPICO MARISQUEO DENDE EMBARCACION
FRANCISCO J. VAZQUEZ VARELA MARISQUEO DENDE EMBARCACION

Xunta Xeral: Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
DOLORES CASAS DE BERNARDO MARISQUEO A PE
MARIA MACEIRAS LOPEZ MARISQUEO A PE
JOSEFA RIVERA TORRES MARISQUEO A PE
MARIA JESUS LOPEZ IGLESIAS MARISQUEO A PE
DIEGO PEREZ MARTINEZ TRIPULANTE DE CERCO
GONZALO DIAZ OROSA TRIPULANTE DE ARTES MENORES

Xunta Xeral: Colectivo empresarios

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MANUEL FUENTES DIAZ ARMADOR DE CERCO
MARIO PIÑEIRO MARCOS ARMADOR DE ARTES MENORES
FRANCISCO J. ALVAREZ RODRIGUEZ ARMADOR DE ARTES MENORES
JOSE R. SANJUAN DOPICO ARMADOR DE MARISQUEO DENDE EMBARCACION
FRANCISCO J. VAZQUEZ VARELA ARMADOR DE MARISQUEO DENDE EMBARCACION
CARLOS M. VARELA SARDIÑA (1 voto) ARMADOR DE MARISQUEO DENDE EMBARCACION