Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ENRIQUE MACEIRAS FERNÁNDEZ MARISQUEO A PÉ

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MANUEL GONZÁLEZ TUBIO MARISQUEO A FLOTE

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
BEATRIZ OLVEIRA SAMPEDRO MARISQUEO A PÉ

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MÓNICA CAMEAN SANISIDRO MARISQUEO A PÉ
ROSA GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARISQUEO A PÉ
SAMUEL OLVEIRA SAMPEDRO MARISQUEO A PÉ
RAMÓN SANISIDRO GONZÁLEZ MARISQUEO A PÉ

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ARES CHAPELA JESÚS ANTONIO MARISQUEO A FLOTE
GONZÁLEZ SANTOS ALBERTO MARISQUEO A FLOTE
GONZÁLEZ TUBIO MANUEL MARISQUEO A FLOTE
LOJO VIDAL ELISARDO BATEAS

Xunta Xeral: Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
BEATRIZ OLVEIRA SAMPEDRO MARISQUEO A PÉ
MÓNICA CAMEAN SANISIDRO MARISQUEO A PÉ
ROSA Mª GONZÁLEZ MARTÍNEZ MARISQUEO A PÉ
RAMÓN SANISIDRO GONZÁLEZ MARISQUEO A PÉ
FRANCISCO JAVIER GARCÍA VILA MARISQUEO A PÉ
ANA Mª LORENZO HORTA MARISQUEO A PÉ
SAMUEL OLVEIRA SAMPEDRO MARISQUEO A PÉ
MANUEL MUÑIZ MANEIRO MARISQUEO A PÉ (REEMPRAZA O PATRÓN MAIOR   36 VOTOS)
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ TORRES TRIPULANTES

Xunta Xeral: Colectivo empresarios

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MANUEL GONZÁLEZ TUBIO
SALVADOR ALBERTO ROMERO SIMÍL
ALBERTO GONZÁLEZ SANTOS
JESÚS ANTONIO ARES CHAPELA
HECTOR MANEIRO PARADA
JOSÉ MANUEL SAMPEDRO PLACES
ELISARDO LOJO VIDAL
JOSÉ MANUEL LÓPEZ VIQUEIRA
MANUEL RESUA BRIÓN