Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
SANTIAGO CRUZ MARTINEZ EMPRESARIO MARISQUEO A FLOTE

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSE RAMON PAIS SILVA TRABALLADOR MARISQUEO A FLOTE

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MODESTO MOLINOS ROMERO EMPRESARIO MARISQUEO A FLOTE

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSE RAMON PAIS SILVA MARISQUEO A FLOTE
DANIEL LAREO CREO MARISQUEO A PE
DIEGO BOQUETE LOPEZ MARISQUEO A FLOTE
DOMINGO VILLAVERDE MARTINEZ MARISQUEO A FLOTE
ARTURO GONZALEZ IGLESIAS MARISQUEO A FLOTE

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MODESTO MOLINOS ROMERO MARISQUEO A FLOTE
JUAN CAAMAÑO CAAMAÑO MARISQUEO A FLOTE
VICENTE IZQUIERDO LADO MARISQUEO A FLOTE
ARTURO DÍEZ GONZALEZ MARISQUEO A FLOTE
JOSE JUAN MACEIRAS PRIEGUE MARISQUEO A FLOTE

Xunta Xeral: Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MARISOL AMADO TAJES MARISQUEO A PE
DANIEL LAREO CREO MARISQUEO A PE
RAFAEL MARIÑO NIETO MARISQUEO A PE
ARTURO GONZALEZ IGLESIAS MARISQUEO A FLOTE
JUAN CARLOS OTERO SANTOS MARISQUEO A FLOTE
DIEGO BOQUETE LOPEZ MARISQUEO A FLOTE
DOMINGO VILLAVERDE MARTINEZ MARISQUEO A FLOTE
JAIRO LEIS TUÑAS MARISQUEO A FLOTE
ERNESTO PAZOS CAAMAÑO MARISQUEO A FLOTE
JOSE RAMON PAIS SILVA MARISQUEO A FLOTE
FRANCISCO DIEGO RAMA FERNANDEZ MARISQUEO A FLOTE
GABRIEL AMADO TAJES MARISQUEO A FLOTE

Xunta Xeral: Colectivo empresarios

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JUAN CAAMAÑO CAAMAÑO MARISQUEO A FLOTE
VICENTE IZQUIERDO LADO MARISQUEO A FLOTE
JOSE JUAN MACEIRAS PRIEGUE MARISQUEO A FLOTE
MODESTO MOLINOS ROMERO MARISQUEO A FLOTE
EUGENIO ROMERO PEÑA MARISQUEO A FLOTE
MANUEL LOURO MIGUENS MARISQUEO A FLOTE
JUAN CARLOS MOLEDO PEREZ MARISQUEO A FLOTE
MANUEL LOURO INSUA MARISQUEO A FLOTE
ARTURO DÍEZ GONZÁLEZ MARISQUEO A FLOTE
SEGUNDO LOURO FERREIRO MARISQUEO A FLOTE
FRANCISCO MANUEL MARTINEZ SALGUEIRO MARISQUEO A FLOTE
JOSE LOURO FERREIRO (Pasa a ocupar a vacante do Patrón Maior. Obtivo nas votacións anteriores 79 votos) MARISQUEO A FLOTE