Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MANUEL DANIEL FORMOSO MOLEDO BATEAS

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ADELAIDA LESTON MAYO MARISQUEO A PÉ

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
PRIMITIVO PEDROSA GONZÁLEZ PESCA DE BAIXURA-ARRASTRE

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ADELAIDA LESTON MAYO MAREISQUEO A PE
JUANA FERNANDEZ SESTAYO MARISQUEO A PÉ
ARACELI BUA REY MARISQUEO A PÉ
JOSE ANTONIO LEÓN FIGUEIRAS TRIPULANTE

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
PRIMIRIVO PEDROSA GONZÁLEZ PESCA DE BAIXURA-ARRASTRE
JOSE RICARDO PIÑEIRO CAAMAÑO MARISQUEO A FROTE
ALBINO REBOLLIDO NÚÑEZ MARISQUEO A FROTE
JUAN CAAMASÑO ZUBIELA BATEAS

Xunta Xeral: Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
1.LESTON MAYO, Adelaida Marisqueo a pé
2.BUA REY, Araceli Marisqueo a pé
3.FERNANDEZ SESTAYO, Juana Marisqueo a pé
4.RAMA RODRIGUEZ, María Josefa Marisqueo a pé
5.RIOMAYOR RODRIGUEZ, Rosa María Marisqueo a pé
6.ABADÍN PARÍS, JOSÉ Manuel Tripulante
7.LEÓN FIGUEIRAS, José Antonio Tripulante
8.VÁZQUEZ MACEIRAS, Diego Tripulante

Xunta Xeral: Colectivo empresarios

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
1.Caamaño Zubiela, Juan BATEAS
2.Otero Fernández, David PESCA BAIXURA-ARRASTRE
3.Pedrosa González, Primitivo PESCA BAIXURA-ARRASTRE
4.Lestón Piñeiro, Francisco MARISQUEO A FROTE
5.Mayo Tobio, Juan Ramón MARISQUEO A FROTE
6.Piñeiro Caamaño, José Ricardo MARISQUEO A FROTE
7.Rebollido Núñez, Albino MARISQUEO A FROTE
8.Carou Fernández, José Ramón RECURSOS ESPECÍFICOS-SOLÉNIDOS