Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
José Manuel Fernández Lage Marisqueo a flote.

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
Miguel Estévez Campos Marisqueo a pé.

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
Ana Mª Vilariño Rey Marisqueo a pé.

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
Josefina Gabín González. Marisqueo a pé.
Mª Carmen Crespo Medín. Marisqueo a pé.
Rosa Mª Novo Cagiao. Marisqueo a pé.
Manuela Prieto Rico Marisqueo a pé.

Xunta Xeral: Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
José Antonio Anido Núñez. Marisqueo a pé.
Begoña Amado Golpe. Marisqueo a pé.
Manuel José Ramos Couce. Marisqueo a pé.
Ángel Antonio Rodríguez Mosquera. (persoa que sube a xunta xeral)* Marisqueo a pé.