Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSE MARIANO LAGO LOURO  EMPRESARIO – ARTES MENORES

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MARIA REMEDIOS DOSIL GONZALEZ TRABALLADORES – MARISQUEO A PE

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ANDRES DOMINGUEZ BEIRO EMPRESARIO – ARTES MENORES

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
PILAR GENOVEVA BLANCO BLANCO TRABALLADORES – MARISQUEO A PE
MARIANO LAGO FERNANDEZ TRABALLADORES – ARTES MENORES

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
DOMINGO GONZALEZ MARTINEZ EMPRESARIOS – RECURSOS ESPECIFICOS
AGUSTIN FELIX DOSIL DOSIL CAAMAÑO EMPRESARIOS – ARTES MENORES

Xunta Xeral: Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MARIA REMEDIOS DOSIL GONZALEZ TRABALLADORES – MARISQUEO A PE
PILAR GENOVEVA BLANCO BLANCO TRABALLADORES – MARISQUEO A PE
MARIANO LAGO FERNANDEZ TRABALLADORES – ARTES MENORES
RAMONA PIÑEIRO SIABA TRABALLADORES – MARISQUEO A PE
MIGUEL ANGEL FORMOSO BLANCO TRABALLADORES – ARTES MENORES

Xunta Xeral: Colectivo empresarios

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ANDRES DOMINGUEZ BEIRO EMPRESARIO – ARTES MENORES
DOMINGO GONZALEZ MARTINEZ EMPRESARIOS – RECURSOS ESPECIFICOS
AGUSTIN FELIX DOSIL DOSIL CAAMAÑO EMPRESARIOS – ARTES MENORES
JOSE MANUEL CAAMAÑO GONZALEZ EMPRESARIOS – ARTES MENORES
JOSE ANTONIO INSUA CAAMAÑO EMPRESARIOS – ARTES MENORES