Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ESCARÍS TRABALLADOR ARTES MENORES

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JUAN BAUTISTA LOUZÁN SUÁREZ EMPRESARIO ARTES MENORES

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ BUITURÓN TRABALLADOR ARTES MENORES

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
GERVASIO ROMERO SANTOS ARTES MENORES
ÁNGEL MANUEL MARTÍNEZ TRILLO ARTES MENORES

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JUAN TRABA MARTÍNEZ RECURSOS ESPECÍFICOS NAVALLA-LONGUEIRÓN
JUAN JOSÉ MARCOTE CASÁIS ARTES MENORES
MARCIAL CARLOS SAR DOMÍNGUEZ ARTES MENORES

Xunta Xeral: Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JUAN RAMÓN MARCOTE INSUA PERCEBE
JUAN CARLOS CANOSA BOULLOSA ARTES MENORES
ÁNGEL MANUEL MOURE PAPÍN ARTES MENORES

Xunta Xeral: Colectivo empresarios

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
DIEGO CASTREGE CANOSA RECURSOS ESPECÍFICOS NAVALLA-LONGUEIRÓN
JOSÉ GERMÁN MARTÍNEZ VILELA ARTES MENORES
SERGIO SILVA BALLÓN ARTES MENORES