Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
EDUARDO GONZÁLEZ LÓPEZ: RPTE DE MIMO VILLARNOVO S.L PESCA DE BAIXURA

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
RICARDO VILLAR MARTÍNEZ PESCA DE BAIXURA

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
TOMÁS DÍAZ RODRÍGUEZ RECURSOS ESPECÍFICOS

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
Mª PILAR LÓPEZ BELLÓN MARISQUEO A PÉ
SANDRA Mª MARTINEZ BUSTABAD MARISQUEO A PÉ
ANGEL MANUEL GONZÁLEZ PEDREIRO PESCA DE BAIXURA
RICARDO VILLAR MARTÍNEZ PESCA DE BAIXURA

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ANGEL BOUZA MARTÍNEZ RECURSOS ESPECÍFICOS
TOMÁS DÍAZ RODRÍGUEZ RECURSOS ESPECÍFICOS

Xunta Xeral: Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
Mª PILAR LÓPEZ BELLÓN MARISQUEO A PÉ
Mª TERESA PRADOS VILELA MARISQUEO A PÉ
SANDRA Mª MARTINEZ BUSTABAD MARISQUEO A PÉ
VICENTE AMOR POUSADA PESCA DE BAIXURA
PABLO GONZÁLEZ PEDREIRO PESCA DE BAIXURA
RICARDO VILLAR MARTÍNEZ PESCA DE BAIXURA
ANGEL MANUEL GONZÁLEZ PEDREIRO PESCA DE BAIXURA
BERNARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ PESCA DE BAIXURA

Xunta Xeral: Colectivo empresarios

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ANGEL BOUZA MARTÍNEZ RECURSOS ESPECÍFICOS
TOMÁS DÍAZ RODRÍGUEZ RECURSOS ESPECÍFICOS